Haberler
Makaleler
  • SCI/SSCI Listesinde Yer Alan Dergilerde
  • SCI/SSCI Listesi Dışı Dergiler / Kongre Kitapları
Tunca Z, Fidaner H, Cimilli C, Kaya N, Biber B, Yeşil S, Özerdem A. Is conversion disorder biologically related with depression?: a DST study. Biol Psychiatry. 1996 1;39(3):216-9.
Tunca Z, Ergene U, Fidaner H, Cimilli C, Özerdem A, Alkin T, Aslan BU. Reevaluation of serum cortisol in conversion disorder with seizure (pseudoseizure). Psychosomatics. 2000 Mar-Apr;41(2):152-3.
Ozerdem A, Tunca Z, Kaya N. The relatively good prognosis of bipolar disorders in a Turkish bipolar clinic. J Affect Disord. 2001 Apr;64(1):27-34.
Yıldız A, Alkın T, Özerdem A, Sagduyu K, Demopulos CM. Neuroleptic malignant syndrome: a case that may shed new light into the etiology and treatment. Aust N Z J Psychiatry. 2003 Aug;37(4):493-4.
Monkul ES, Özerdem A. Structural magnetic resonance imaging (MRI) studies in bipolar disorder. Turk Psikiyatri Derg. 2003 Fall;14(3):225-32. Review. Turkish.
Kaya N, Resmi H, Özerdem A, Guner G, Tunca Z. Increased inositol-monophosphatase activity by lithium treatment in bipolar patients. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2004; 28(3):521-7.
Özerdem A, Schmidt ME, Manji HK, Risinger RC, Potter WZ. Chronic lithium administration enhances noradrenergic responses to intravenous administration of the alpha2 antagonist idazoxan in healthy volunteers. J Clin Psychopharmacol. 2004 Apr;24(2):150-4.
Arkar H, Sorias O, Tunca Z, Safak C, Alkin T, Binnur Akdede B, Sahin S, Akvardar Y, Sari O, Özerdem A, Cimilli C. Factorial structure, validity, and reliability of the Turkish temperament and character inventory. Turk Psikiyatri Derg. 2005 Fall;16(3):190-204.
Akvardar Y, Akdede BB, Özerdem A, Eser E, Topkaya S, Alptekin K. Assessment of quality of life with the WHOQOL-BREF in a group of Turkish psychiatric patients compared with diabetic and healthy subjects. Psychiatry Clin Neurosci. 2006 Dec;60(6):693-9.
Celik L, Kaynak T, Özerdem A, Kocak N, Kaynak S. Disappointment of patients on antidepressant therapy after excimer laser treatment. J Cataract Refract Surg. 2006 Oct;32(10):1775-6.
Aydemir O, Eren I, Savaş H, Kalkan Oğuzhanoğlu N, Koçal N, Devrimci Ozgüven H, Akkaya C, Devrim Başterzi A, Karlidağ R, Yenilmez C, Özerdem A, Kora K, Tamam L, Gülseren S, Oral ET, Vahip S. Development of a questionnaire to assess inter-episode functioning in bipolar disorder: Bipolar Disorder Functioning Questionnaire. Turk Psikiyatri Derg. 2007 Winter;18(4):344-52.
Alkin T, Onur E, Özerdem A. Co-occurence of blepharospasm, tourettism and obsessive-compulsive symptoms during lamotrigine treatment. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2007 Aug 15;31(6):1339-40.
Neslihan Inal-Emiroglu F, Özerdem A, Miklowitz D, Baykara A, Akay A. Mood and disruptive behavior disorders and symptoms in the offspring of patients with bipolar I disorder. World Psychiatry. 2008;7(2):110-2.
Tunca Z, Resmi H, Ozkara HA, Ciliv G, Celtikci B, Alptekin K, Özerdem A, Akdede BK, Baykara B, Birsoy B, Ergor G. Increased hexosaminidase activity in antipsychotic-induced extrapyramidal side effects: Possible association with higher occurrence in bipolar disorder patients. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008, 1;32(5):1214-20.
Özerdem A, Guntekin B, Tunca Z, Basar E. Brain oscillatory responses in patients with bipolar disorder manic episode befote and alter valproate treatment. Brain Research 2008, 1235:98-108.
Özerdem A, Kocaaslan S, Tunca Z, Basar E (2008): Event related oscillations in euthymic patients with bipolar disorder. Neuroscience Letters 444:5-10.
Özerdem A, Oguz M, Miklowitz D, Cimilli C. Family focused treatment for patients with bipolar disorder in Turkey: a case series. Fam Process. 2009 Sep;48(3):417-28.
Serim B, Ulaş H, Özerdem A, Alkin T. Electroconvulsive therapy in an adolescent pregnant patient. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2010 Apr 16;34(3):546-7.
Yatham LN, Torres IJ, Malhi GS, Frangou S, Glahn DC, Bearden CE, Burdick KE, Martínez-Arán A, Dittmann S, Goldberg JF, Özerdem A, Aydemir O, Chengappa KN. The International Society for Bipolar Disorders-Battery for Assessment of Neurocognition (ISBD-BANC). Bipolar Disord. 2010 Jun;12(4):351-63.
Cakır S, Özerdem A. İki Uçlu Bozuklukta Psikoterapötik ve Psikososyal Sağaltimlar: Sistematik Bir Gözden Geçirme. Turk Psikiyatri Derg. 2010 Summer;21(2):143-154. Turkish.
Özerdem A, Güntekin B, Saatçi E, Tunca Z, Başar E. Disturbance in long distance gamma coherence in bipolar disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2010 Aug 16; 34(6):861-5.
Özerdem A, Güntekin B, Atagün I, Turp B, Başar E. Reduced long distance gamma (28-48 Hz) coherence in euthymic patients with bipolar disorder. J Affect Disord. 2011 Aug;132(3):325-32.
Dumlu K, Orhon Z, Özerdem A, Tural U, Ulaş H, Tunca Z. Treatment-induced manic switch in the course of unipolar depression can predict bipolarity: cluster analysis based evidence. J Affect Disord. 2011;134(1-3):91-101.
Frye MA, Ha K, Kanba S, Kato T, Özerdem A, Vázquez G, Vieta E. International consensus group on depression prevention in bipolar disorder. J Clin Psychiatry. 2011;72(10):1295-310.
Basar E, Guntekin B, Atagun I, Turp B, Tulay E, Özerdem A. Brain’s alpha activity is highly reduced in euthymic bipolar disorder patients. Cogn. Neurodyn. 2012; 6 (1), 11–20.
Özerdem A, Güntekin B, Atagün Mİ, Başar E. Brain oscillations in bipolar disorder in search of new biomarkers. Application of Brain Oscillations in Neuropsychiatric Diseases (Supplements to Clinical Neurophysiology. 2012; Vol. 62. Editors: E. Basar, C. Basar-Eroglu, A. Özerdem, P.M. Rossini, G.G. Yener (In press)
Hıdıroğlu C, Demirci-Esen Ö, Tunca Z, Gurz-Yalçın N, Lombardo L, Glahn D, Özerdem A. Can risk taking behavior be an endophenotype for bipolar disorder type I? (Hakem değerlendirmesinde).
Özerdem A, Tunca Z, Çımrın D, Hıdırıoğlu C, Ergör G. Female vulnerability for thyroid function abnormality in bipolar disorders: role of lithium treatment. (Hakem değerlendirmesinde)
Özerdem A, Yıldırım N, Sarı Ö, Arpaz A. Histeri belirtileri gösteren kadın hastalarda toplumsal-kültürel özellikler-iki olgu. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayın Kitabı. 1990; 3. Cilt, 113-121,.
Özerdem A, Alkın T, Alptekin K, Yemez B, Tunca Z, Ünal F. Bir üniversite hastanesinin psikiyatri polikliniği epidemiyolojisi. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Norolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayınlar Kitabı. Bir üniversite hastanesinin psikiyatri polikliniği epidemiyolojisi. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Norolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayınlar Kitabı, 3. Cilt, 101-112, 1990; 3. Cilt, 101-112.
Özerdem A, Sarı Ö, Yıldırım N. Yatan hastaların yaratıcı-yönlendirici grup terapi süreci. XXVI. Ulusal Psikiaytri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayınlar Kitabı. 1990; 3. Cilt, 123-130.
Alkın T, Özerdem A, Baklan B,Öztürk V. Diazepam’a bağlı bir amnezi: Bir olgu sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 1992; 2(3): 58-60.
Tunca Z, Fidaner H, Cimilli C, Kaya N, Biber B, Yeşil S, Özerdem A. Konversiyon bozuklukluklarında deksametazon supresyon testi. Türk Psikiyatri Dergisi. ; 1995; 6(1):30-35. (1 No'lu uluslararası yayının Türkçe yayınlanmış halidir).
Özerdem A, Özkızıltan S, Alptekin K, Alkın T, Tunca Z. İki uçlu duygudurum bozukluğunda yaşam boyu izlem çizelgesi ve bir olguda kullanımı. Türk Psikiyatri Dergisi. 1996; 7(2): 128-132.
Özerdem A. Sınıflandırma ötesi bir yaklaşım: duygudurum bozukluklarında “kindling” modeli Bahar Sempozyumları Kongre Kitabı. 1997; 13-14.
Özerdem A. Obsesif-kompulsif bozukluk ve psikoz üzerine bir gözden geçirme. Klinik Psikiyatri Dergisi. 1998; 1(2): 98-102,.
Tunca Z, Özerdem A. Serotonin ve Şizofreni. Şizofreni Dizisi. 1999; 2(2): 58-67.
Özerdem A. Benzodiazepinlerin kinikte kullanımları: Anksiyeteden şizofreniye. Bahar Sempozyumları 3 Kongre Kitabı. 1999; 10-11
Tunca Z, Özerdem A. Koruyucu sağaltıma alınan hastaların izlenmesinde uygulamalar. 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi. 2000; Cilt 8, Ek sayı 2, 9-11.
Özerdem A. Araştırmalarda ve klinik uygulamada manik episod sağaltımı. 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi. 2000; Cilt 8, Ek sayı 3, 5-12.
Yıldız A, Özerdem A. Psikotik Mani: Sıklığı, Özellikleri, Gidişi. Türk Psikiyatri Dergisi. 2000;11(3):228-236.
Özerdem A, Fidaner H, Tunca Z, Coşkun L, Dundar E. P. Birinci basamakta karşılaşılan psikiyatrik olguların telefonla danışılması: pilot bir çalışma. Yeni Symposium. 2002; 40(2): 57-59.
Özerdem A. İki uçlu bozukluğun etiyopatogenezinde çağdaş anlayışımız: klinikten moleküle sistematik bir yaklaşım. Türkiye Klinikleri DHT-Psikiyatri (Duygudurum Bozuklukları Özel Sayısı). 2007, 3(29): 11-18.